Mentoria i persones refugiades

Materials  de suport per a la formació en l’acollida de persones refugiades en el programa de mentoria

El Mòdul I: QUÈ ÉS UNA PERSONA REFUGIADA

Mòdul II QUÊ ÉS LA MENTORIA

Mòdul III QUI POT SER ACOLLIT AL PROGRAMA MENTORIA QUE PROPOSEM

Mòdul IV. RELACIÓ MENTOR/A-PERSONA REFUGIADA